PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

SITUAȚIA
obiectivelor de investiții realizate în perioada 2012 – 2020
Sursa de finanțare = fonduri proprii sau atrase.

Nr. crt.Denumire obiectiv de investițieValoare (mii lei)Observații
1Execuţie şarpantă la clădirea centrului cultural Ion Vinea85
2Restaurare clădire Centrul Cultural Ion Vinea82
3Amenajare zonă picnic60
4Modernizare sistem de încălzire cu centrală termică pe lemne la sediul DAS76
5Modernizare reţea de iluminat public B-dul M. Viteazul tronson Piaţa Gării – Spital154
6Modernizare reţea de iluminat public parc M. Viteazul80
7Modernizare retea de alimentare cu apă Str. Crăiţelor, Intrarea Lămâiței30
8Finalizare colector canalizare pluvială zona Obor și subtraversare cale ferată490
9Extindere bazin de retenţie şi staţie de pompare zona Obor603
10Modernizare canalizare menajeră Str. Crăițelor, Intr. Bălănoaiei, Aleea Toamnei, Unirii, bloc cantină98
11Modernizare puncte termice, reţele de distribuţie și substații aferente – PT35, PT82, PT184515
12Extindere reţea termică Șos. Portului și Reţea Termică Ans. 120 apartamente locuințe ANL, Șos. Portului980
13Extindere reţea de alimentare cu apă Stadion M. Anastasovici36
14Execuţie locuri de joacă pentru copii2110
15Amenajare spaţiu adiacent bazin de înot la Tabăra Stejarul89
16Amenajare foişoare de grădină în parcuri85
17Modernizare canalizare menajeră Intr. Rălești, Str.Livezilor, Fdt. Oltului, Aleea Primăverii, Fdt. Mixandrelor84
18Amenajarea spaţiului destinat „Incubatorului de afaceri”248
19Modernizare clădire PT71, PT88241
20Amenajare interioară clădire PT71118
21Modernizare carosabil prin betonare Intr. Mereni Str. Crângului şi Fdt. Crângului, Ul. Livezilor, Șos. Bălănoaiei546
22Modernizare trotuare Bd. N.Titulescu tronson Str. 23 August – Bld. 1907522
23Modernizare carosabil prin asfaltare Str. T. Vladimirescu Tronson V. Țepeş – Str. Păcii335
24Modernizare carosabil prin asfaltare Str. Cuza Vodă Tronson Str. Tabiei – Str. T. Vladimirescu şi G. Mateescu419
25Modernizare carosabil Fdt. Mereni şi Ul. Mereni, Ul. Rozelor88
26Consolidare clădire Colegiul Naţional I. Maiorescu3483
27Restaurare clădire Centrul Cultural Ion Vinea279
28Execuţie spaţii de agrement în parcul Alei458
29Sistem de irigaţii şi amenajare peisagistică în parcul Alei522
30Execuţie zid de sprijin la cimitirul Smârda tronson I303
31Modernizare canalizare menajeră Bld. N.Titulescu, Fdt. Viespelor64
32Distribuţie pe orizontală a apei bloc A, D, DIG A ȘI SNG CĂMIN 2 ISTRU154
33Sistematizare verticală Ans. 120 apartamente ANL Șos. Portului993
34Reţele de utilităţi Ans. 120 apartamente ANL Șos. Portului 372
35Modernizare clădire fost punct termic PT35282
36Modernizare punct termic la Liceul Viceamiral I. Bălănescu419
37Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă PT12, PT18, PT 87, PT51, PT322552
38Eficientizarea sistemului de transport agent termic secundar al punctelor termice 420
39Modernizarea unor străzi din municipiul Giurgiu - N. Titulescu (tronson T.Vianu- bd. 1907), Soarelui, Zefirului Smârdei, Păcii (tronson Str. Sirenei - Cimitirul Smârda) 1995
40Pista de atletism898
41Construcție hidrotehnică – regularizare canal Cama 2576
42Recompartimentare și modernizare bloc C2 – locuințe sociale 2662
43Construire bloc 20 apartamente Istru – locuințe sociale 3478
44Extindere rețele de alimentare cu apă (Dr. Fermei, Ul. Păstorului, Cărămidarii noi, Ul. Cărămidarii Vechi, Intr. Dâmboviței) 187
45Modernizare canalizare pluvială Str. N.Titulescu – Tronson Str. Gării – Str. 23 August 365
46Modernizare sistem de transport între F42 și C13555
47Reţele de distribuţie PT12 262
48Reţele de distribuţie PT15 106
49Reţele de distribuţie PT52599
50Reţele de distribuţie PT54135
51Reţele de transport între cămin C1-C7838
52Reţele de transport între cămin C5-PT 82 502
53Reţele de transport agent termic DN 500, între cămin C1 - F561204
54Reţele de transport între cămin C20 şi F220461
55Modernizare reţele de transport agent termic şi instalație de alimentare cu energie termică - reţea pod Bizetz – Westalpine 509
56Modernizare reţele de transport agent termic şi instalație de alimentare cu energie termică -reţea C20- PT Digului 463
57Modernizare reţele de transport agent termic şi instalație de alimentare cu energie termică - reţea C7 - PT54 519
58Modernizare reţele de transport agent termic şi instalații de alimentare cu energie termică - sistem dispecerizat (SACET)487
59Modernizare străzi din Mun. Giurgiu - Str ad. Bld. 1907- Digului, I.L. Caragiale, B.Șt. Delavrancea 1246
60Infrastructură Șos. Alexandriei 5730
61Modernizare Bld. N. Titulescu tronson Str. Gării - Str. 23 August809
62Execuție terenuri de sport337
63Sistematizare verticală zona bazin de înot Steaua Dunării54
64Alimentare cu energie electrică bazin de înot Steaua Dunării243
65Execuție locuri de joacă pentru copii și zone de recreere (7 buc) 803
66Execuție loc de joacă pentru copii parc Tipografie (1buc) 127
67Execuție locuri de joacă în curtea grădinițelor (6 buc) 531
68Execuție sistem de irigare Ans. 240 Gars. ICMUG 407
69Sistematizare verticală Ans. 240 Gars. ICMUG2934
70Lucrari de interventie pentru cresterea performanței energetice a blocurilor de locuinte (fost PT71) 66
71Reabilitare fațade bloc C2 – locuințe sociale 140
72Extindere rețele de alimentare cu apă (Ul. N.Vodă, Ul. Videle, Str. Camei, Str. Berzei, Intr. Apusului) 158
73Extindere rețele de iluminat public – ilum. Public Bld. N. Titulescu155
74Extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială (Intr. Oltului, Ul. Videle, Str. Camei, Ul. Digului, și Aleea Plantelor) 164
75Modernizare reţele de transport agent termic şi instalații de alimentare cu energie termică - reţea N. Titulescu - liceul Marină - Ramadan 580
76Modernizare reţele de transport agent termic şi instalații de alimentare cu energie termică - zona Parc Alei – zona Bld. 1907370
77Rețea de transport agent termic primar – racordarea rețelelor termice la rețeaua principală: rețea de pe strada Digului ce alimentează PT Digului, rețea parc Alei – F220 (ACR), rețea Ramadan – 23 August – N. Titulescu – rețea C7-PT54. 159
78Modernizare Aleea Fabricii de Zahăr 393
79Execuţie scară exterioară, recompartimentare mansardă pentru cerinţe ISU la Școala Generală nr.7 469
80Detecţie şi semnalizare ISU Școala Generală nr.7 126
81Realizarea alimentării cu apă a hidranţilor interiori prin intermediul gospodăriei de apă în cadrul obiectivului de investiţie51
82Amenajare pista de atletism Steaua Dunării273
83Modernizare şi consolidare acoperiş cantină şi terasă tabăra Stejarul180
84Consolidarea malului stâng al canalului Cama (adiacent construcţie hidrotehnică) 81
85Sistematizare verticală bloc 20 ap. – locuinţe sociale 251
86Sistematizare verticală zona PT 151431
87Execuţie lucrări de gletuire interioară – recompartimentare şi modernizare bloc C2 – locuinţe sociale175
88Reţea de transport agent termic primar zona 23 August482
89Modernizare străzi zona cuprinsă între Str. Cărămidarii Vechi şi Str. Negru Vodă3423
90Realizare parcare zona Bl. 18/613 aferent lotului 7 109
91Realizare parcare zona Bl. P1,P2 aferent lotului 6144
92Realizare parcare zona Sfinţii Martiri Brâncoveni aferent lotului 385
93Realizare parcare zona Bl. L3, L4, aferent lotului 1 178
94Realizare parcare zona Bl. H2, H3, aferent lotului 5 181
95Realizare parcare zona Bl. L5, E1 aferent lotului 4184
96Realizare parcare zona Bl. E3, P1, Grădiniţa 9 aferent lotului 2 129
97Sistem de monitorizare şi supraveghere video parcări Ans. 240 Gars. ICMUG 316
98Execuție șarpantă scară exterioară la Școala Generală nr. 721
99Grădinița cu program normal – grupe de 140 copii, pentru destinația Grădinița cu program prelungit cartier Negru Vodă. 3288
100Amenajare zone de amplas. aparate fitness în parcuri40
101Alimentare cu energie electrică locuri de joacă pentru copii și zone de recreere 16
102Sistem de supraveghere video, pentru sistematizare verticală zona PT15 8
103Execuție rețea apă potabilă pe Intr. Alexandriei13
104Reabilitare rețea de alimentare cu apă pe Str. Cărămidarii Vechi 250
105Reabilitare rețea de apă pe Intrarea Sloboziei 27
106Execuție rețea de canaliz. Menaj. pe Intr. Alexandriei 17
107Extindere canalizare pluv. Str. Ramadan – zona I 2173
108Extindere canalizare pluv. Str. Ramadan – zona II4183
109Rețea de canalizare menajeră pe Intr. Sloboziei 62
110Centrala termică zona Giurgiu Nord4245
111Centrala termică zona Istru 1302
112Modernizare străzi situate în zona 1 a Mun. Giurgiu. 12885
113Modernizare străzi situate în zona 2 a Mun. Giurgiu15499
114Amenajare sens giratoriu intersecție Str. Cărămidarii Vechi – SUPECO – Biserica Baptistă 30
115Realizare parcare zona bloc 200CF – aferent lotului1 121
116Realizare parcare zona bloc 30/613 – aferent lotului 2 135
117Realizare parcare zona Școala nr. 5, aferent lotului 3 216
118Realizare parcare zona Bl. P3, P8 – aferent lotului 4170
119Modernizare Str. Gloriei581
120Modernizare carosabil Intrarea Apusului și Clopotari trons. VI 441
121Modernizare carosabil Str. Muntenia 482
122Modernizare carosabil alee adiacent bloc NOVA FORCE167
123Modernizare stadion Dunărea 673
124Reamenajare parc Expoflora și amplasare statuie Regina Maria 136
125Realizare pictură murală Parohia Sf. Gheorghe Cel Nou246
126Sistematizare verticală zona PT18789Lucrare în
derulare
127Sistematizare verticală zona Biserica Sf. Martiri Brâncoveni526
128Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă Șos. Ghizdarului tronson Str. Ulmilor ‐ bariera Ghizdarului420
129Deviere rețea apă Șos. Portului zona ILR135
130Reabilitare rețea apă potabilă Str. Năvodului și Str. Sabarului120
131Extindere canalizare menajeră pe Str. Muntenia120
132Extindere rețea canalizare menajeră Șos. București154
133Rețea de transport agent termic primar tronson F56 Str. Gloriei649Lucrare în
derulare
134Creșterea performanței energetice clădire fost PT73 202
135Alimentare cu energie electrică centrala termică zona Giurgiu Nord 336
136Rețea termică bretea de leg. N - Centru 5691Lucrare în
derulare
137Reconfigurare zona Bl. Marița BL45, BL79 și Bl. Lumina 934
138Realizare parcare adiacent bloc C2 locuințe sociale 385Lucrare în
derulare
139Modernizare Str. Daciei tronson N. Vodă - Str. Cărămidarii Vechi 437
140Reconfigurare zona adiacent blocuri A1, A2, A3 Bld. DECEBAL (alei, spații verzi, trotuare) 756Lucrare în
derulare
141Realizare parcări adiacente Parc Alei 372Lucrare în
derulare
142Modernizare străzi sit. în Mun. Giurgiu ( Pictor Grigorescu, tronson Pictor Andreescu - Videle, Str. Adiacentă CF tronson Gorneni - Mărășești, Cărămidarii Vechi, N. Vodă, Fdt.Aleea Plantelor, Aleea Policlinică7115Lucrare în
derulare
143Reabilitare drum acces Grădinița Dumbrava Minunată 324
144Modernizare alei carosabile și creeare parcări zona Bl. 610-611 Bld. Mihai Viteazul 623Lucrare în
derulare
145Realizare parcare adiacentă Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului 127Lucrare în
derulare
146Reabilitare rețea de apă Str. 1Decembrie 1918348
147Reamenajare Str. Gării tronson Pța. Gării - CEC 657Lucrare în
derulare
TOTAL 133.597 mii lei aprox. 30 mil. €