PROIECTE DE VIITOR

DEZVOLTARE DURABILĂ, INTELIGENTĂ ȘI ATRACTIVĂ

Suntem în graficul stabilit cu Comisia Europeană, de a finaliza cel mai târziu, la 31 decembrie 2023, toate proiectele semnate.

Vezi și proiecte în derulare

ȘCOLI ȘI LICEE

Grădinița nr. 6 Negru-Vodă

Construcție nouă pentru program prelungit (80 copii) și creșă (60 copii), sursa de finanțare bugetul local cu o valoare de 4,161 milioane lei.

Școala generală nr. 5
”Emil Gulian”

Modernizare interior, reparații, mobilier, sursa de finanțare bugetul local în valoare de 506 mii lei.

Școala generală nr. 6
”Savin Popescu”

Modernizare interior, reparații, sursa de finanțare bugetul local în valoare de 233 mii lei.

Școala generală nr. 7

Sală de sport didactică, sursa de finanțare Fonduri naționale prin Compania Națională de Investiții. Valoarea lucrărilor s-a ridicat la suma de 1,79 milioane lei.

Liceul Economic ”Ion Barbu”

Modernizare interior, reparații, sursa de finanțare bugetul local, valoare investiții 245 mii lei.

Grădinițele Căsuța Fermecată

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene, valoare proiect 1,79 milioane lei.

Dumbrava Minunată
Corp C2

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene, valoare proiect, 527 mii lei.

Grădinița nr. 9

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene, valoare proiect, 527 mii lei.

Școala gimnazială
”Mihai Eminescu”

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene în valoare de 1,52 milioane lei și modernizarea interior, mobilier școlar și reparații din bugetul local în valoare de 422 mii lei.

Școala gimnazială nr. 5

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene în valoare de 1,52 milioane lei și modernizare interior, reparații și mobilier din bugetul local în valoare de peste 500 mii lei.

Școala gimnazială ”Academician Marin Voiculescu”

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene în valoare de 4,08 milioane lei.

Liceul ”Tudor Vianu”

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene în valoare de 2,362 milioane lei.

Colegiul Tehnic Viceamiral ”Ion Bălănescu”

Lucrări privind eficientizarea energetică din fonduri europene în valoare de 2,144 milioane lei.

DEZVOLTARE DURABILĂ, INTELIGENTĂ ȘI ATRACTIVĂ

Vă mulțumesc pentru încrederea și susținerea pe care mi-ați arătat-o în cei opt ani, de când, prin voința dumneavoastră, sunt primarul municipiului Giurgiu.

 

Este o onoare și totodată o obligație ca o dată la patru ani să vin în fața dumneavoastră cu realizările care au marcat anii trecuți, dar și mai important, să vă prezint viziunea și programul viitor de dezvoltare armonioasă a urbei în care trăim.

 

Mandatul trecut a fost destinat dezvoltării durabile integrate, a realizării infrastructurii rutiere, mobilității urbane, și nu în ultimul rând, creării unei infrastructuri turistice, de agrement și protecție a mediului.

 

Fără aceste investiții în elementele de bază ale civilizației urbane, nu puteam și nu vom putea să trecem la o fază superioară a accesării fondurilor europene ce vor fi alocate în perioada 2021 – 2027.

 

Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii preșcolare, școlare și liceale a fost o obligație, dar și o necesitate pentru implementarea în anii următori a conceptelor moderne de educație și pregătire.

 

Toate proiectele cu care am venit în fața dumneavoastră în anul 2016 sunt fie realizate, fie în curs de realizare, iar altele își urmează pașii într-un mod mai lent, dar sigur, spre implementare și finanțare europeană.

 

Suntem în graficul stabilit cu Comisia Europeană, de a finaliza cel mai târziu, la 31 decembrie 2023, toate proiectele semnate.
Perioada următoare a mandatului de primar, 2020 – 2024 coincide cu noua programare financiară europeană 2021 – 2027 ce vine cu noi provocări.

 

Una dintre acestea este că nu vom mai avea la dispoziție șapte ani de programare proiecte plus trei de execuție, ci doar trei ani, când fondurile alocate ne sunt destinate spre implementare.

 

După 31 decembrie 2023, ceea ce nu se contractează se pierde, iar acest lucru ne obligă să realizăm proiectele tehnice chiar din acest an, anterior programării europene, iar din prima lună a anului 2021 să le depunem, pentru a câștiga timp.

 

Avem deja trei noi proiecte, iar suma nu este deloc de neglijat. 25,5 milioane de euro deja sunt destinate unor proiecte care vor începe din ianuarie 2021.

Tabăra Stejarul

 (3 milioane de euro)

Zona de agrement Veriga II

(7,5 milioane de euro)

Delta Plantelor

zona de la Oinac, până la Vamă, adiacentă canalului Dunărică- Zonă de agreement (15 milioane de euro)

A doua provocare o reprezintă Strategia de Dezvoltare Durabilă, recent aprobată de către Consiliul Local în 14 august 2020 și care vine cu proiecte sustenabile și finanțabile din fonduri europene și pe care le voi prezenta mai jos.

De ce această abordare?

În primul rând, Giurgiu trebuie să aibă parte de o dezvoltare durabilă, în timp, bazată pe proiecte ce sunt cuprinse în STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ și Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă.
Aceste proiecte trebuie implementate în toate zonele municipiului Giurgiu și toți cetățenii să beneficieze de toate aceste facilități.

De ce inteligentă?

Politica de Coeziune a Uniunii Europene are în vedere asigurarea unei tranziții mai rapide a țărilor mai puțin dezvoltate și apropierea decalajelor existente în acest moment între țările UE.
Sunt anunțate cinci priorități investiționale la nivelul Uniunii Europene:

O Europă mai inteligentă

Prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea IMM-urilor

O Europă mai verde

Fără emisii de carbon, cu investiții în tranziția energetică, energie din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice

O Europă conectată

Cu rețele strategice de transport și digitale

O Europă mai socială

Sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, competenței, a incluziunii sociale și a accesului la sistemul de sănătate

O Europă mai apropiată de cetățenii săi

Prin strategii de dezvoltare locală și o dezvoltare urbană durabilă

Investițiile în Dezvoltarea Regională se vor axa pe obiectivele 1 și 2 (Europa inteligentă și Europa verde, acolo unde resursele alocate vor fi de 65% din fondurile europene).

 

Pornind de la aceste obiective de politică europeană, Programele Operaționale Regionale – cele
care finanțează comunitațile locale (municipii, orașe, comune) – se vor structura după cum urmează:

Axa 1

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice ( o regiune INTELIGENTĂ)

Axa 2

O regiune cu orașe SMART (inteligente)

Axa 3

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Axa 4

O regiune accesibilă

Axa 5

O regiune educată

Axa 6

O regiune atractivă

Programul de Dezvoltare a Orașului pe care vi-l prezint în continuare este destul de tehnic și greoi, dar toate proiecte pot fi ușor validate peste patru ani. Am structurat acest program pe șase piloni de dezvoltare, după modelul programelor europene.

 

Vă rog să aveți încredere în acest program! Este REALIZABIL iar prin DECIZIA și VOTUL dumneavoastră, împletite cu munca noii mele echipe PRO ROMANIA din Consiliul Local am siguranța că va fi finalizat!

 

Vă invit să facem din Giurgiu un oraș cu adevărat European, o poartă de intrare în țară cu care să ne mândrim și să lăsăm copiilor noștri o moștenire valoroasă – mândria de a fi giurgiuvean!

1. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ȘI DE MEDIU

19 proiecte, valoare totală 146,9 milioane de euro

Modernizarea infrastructurii rutiere din zonele intravilane noi ale municipiului Giurgiu (NE, NV)

Finanțare prin Programul Operaţional Transport (POT) + PNRR

Val. 15 mil. euro
Termen 31.12.2023

Modernizarea infrastructurii edilitare din zonele intravilane noi ale municipiului Giurgiu (NE, NV )

Finanțare Programul Operațional Regional (POR) + PNRR

-N-V val. 5 mil. euro
-N-E val. 5 mil. Euro
Termen 31.12.2023

Modernizarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemului de iluminat public

Finanțare Programul
Operațional Regional (POR)/Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată (PODTI)

Valoare 3,2 mil. euro
Termen 31.12.2023

Amenajarea de noi locuri de parcare

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare 1,5 mil. euro
Termen 31.12.2023

Amenajare piste biciclete între principalele puncte de interes din municipiu (faleză-atracții turistice-parcuri)

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare 5 mil. Euro
Termen 31.12.2023

Redimensionarea și modernizarea rețelei publice de termoficare în scopul eficientizării consumului de energie

Finanțare PROGRAMUL Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) Axa 4
PNRR

Valoare 5 mil. Euro

Extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice

Finanțare PROGRAMUL
Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Valoare 3 mil. Euro
Termen 31.12.2023

Reabilitarea rețelei publice de alimentare cu apă prin înlocuirea sectoarelor de țevi din azbociment

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare 4,8 mil. euro
Termen 31.12.2023

Facilitarea achiziționării și utilizării de mijloace alternative de deplasare (scutere, biciclete electrice prin oferirea de facilități fiscale, administrative)

Programul Operaţional Regional (POR)

Valoare 0,8 mil. euro
Termen 31.12.2023

Construirea de parcări subterane și/sau supraterane în zonele congestionate

Finanțare Programul Operațional Regional (POR) PNRR

Valoare 5 mil. euro
Termen 31.12.2023

Amenajarea unui port pentru ambarcațiuni mici etapa a II-a

Finanțare Programul Operaţional
Transport (POT)

Valoare 4.2 mil. euro
Termen 31.12.2022

Amenajarea de locuri moderne de agrement pe canalele Dunării

Finanțare Programul Operațional Regional (POR) PNRR POR

Valoare 15 mil. euro
Termen 31.12.2023

Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi și de joacă existente în Municipiul Giurgiu

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare 2,2 mil. Euro
Termen 31.12.2023

Dezvoltarea unei rețele hibride de transport prin achiziționarea de autobuze CNG ce vor favoriza diminuarea emisiilor de CO2 și utilizarea transportului public în defavoarea transportului personal

Finanțare InvestEU + Programul Operaţional Transport (POT)

Valoare 3 mil. euro
Termen 31.12.2023

Realizarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Giurgiu, inclusiv amenajarea de platforme de colectare pe întreg teritoriul -

Finanțare Programul Operaţional Dezvoltare Durabila (PODD)

Valoare 3.5 mil euro
Termen 31.12.2023

Creștere accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Finanțare Program Operațional de Transport (POR)

Valoare 5 mil. Euro
Termen 31.12.2024

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul de reducere al consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare 18 mil. euro
Termen 31.12.2023

Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației -

Finanțare Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD)

Valoare 8 mil. euro
Termen 31.12.2024

2. DEZVOLTARE SOCIALĂ

3 proiecte - 6,4 milioane EURO

Reabilitarea, modernizarea și reabilitarea energetică a locuințelor sociale degradate

Finanțare FEADR/Programul Operațional Regional (POR)

Valoare 2,2 mil. Euro
Termen 31.12.2023

Dezvoltarea unui program de sprijinire a familiilor defavorizate și populației cu risc de sărăcie care să cuprinde oferirea de mese calde zilnice

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare 3 mil. euro
Termen 31.12.2024

Asistență tehnică pentru persoanele dezavantajate

Finațare Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)

Valoare - 1,2 mil euro
Termen - 31.12.2024

3. ECONOMIE

3 proiecte - 10 milioane EURO

Identificarea unui spațiu disponibil și transformarea sa în business hub pentru IMM și start-upuri

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare 1,8 mil. euro
Termen 2023/2024

Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de Cercetare/ Dezvoltare/Inovare (CDI) între mediul public de cercetare și cel privat

Finanțare Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)

Valoare 7 mil. euro
Termen 31.12.2024

Digitalizarea instituțiilor publice în scopul eficientizării proceselor și reducerea birocrației

Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)

Valoare 1,2 mil. euro
Termen 31.12.2022

4. EDUCAȚIE

19 proiecte - 35,4 milioane EURO

Încurajarea învățământului de tip Step by Step și after-school prin organizarea de programe specifice

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare - 1,2 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Dotarea unităților școlare mai puțin aliniate la standardele educaționale și digitale din sfera învățământului

Finanțare Europa Digitala/Digital Europe

Valoare - 2,2 mil. euro
Termen - 31.12.2023

Construire creșă de stat în Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 2,2 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Curs - Dobândirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de relaționare, de îndrumare și de control al cadrelor didactice

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare 2,2 mil. euro
Termen - 31.12.2024

Organizarea unor cursuri de tip WEBINAR pentru cadrele didactice

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Dotarea unităților școlare cu deficiențe în sfera Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) cu echipamente informatice noi -

Finanțare Program Operațional Creșterea Inteligentă și Digitalizar (POCID)

Valoare - 3,2 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul educației

Finanțare Program Operațional Creșterea Inteligentă și Digitalizare (POCID)

Valoare - 0,7 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Amenajarea și dotarea de noi laboratoare științifice pentru populația școlară

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare - 3,2 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar prin stimularea integrării populației școlare din categoriile marginalizate

Finanțare Program Operaţional Capital Uman

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Creşterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare (CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL)

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Înființarea unei școli vocaționale/de meserii cu profile de învățământ adaptate nevoilor locale și pieței muncii

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 2,4 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Măsuri active pentru creșterea participării populației preuniversitare din categorii vulnerabile la programe de studii de licență

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare - 0,5 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Dezvoltarea și implementarea unor cursuri de calificare/recalificare în scopul integrării populației fără ocupație în câmpul muncii

Finanțare Program Operaţional Capital Uman (POCU)

Valoare - 4 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Organizarea de cursuri de competențe digitale avansate pentru lucrătorii existenți și viitori lucrători

Finanțare Europa Digitala/Digital Europe

Valoare - 2,2 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Creșterea cooperării populației școlare din zona transfrontalieră prin alcătuirea unor echipe mixte de cercetași cu atribuții în sfera protejării mediului și biodiversității din zona Dunării

Finanțare INTERREG RO-BG 2021-2027

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Dezvoltarea unei platforme comune de e-learning, structurate pe nivele de studiu între școlile/liceele din Giurgiu și școlile/liceele din alte localități cu rezultate foarte bune la examenele de capacitate sau bacalaureat

INTERREG RO-BG 2021-2027

Valoare - 0,4 mil. Euro
Termen - 31.12.2024

Schimburi de experiență între școli/licee/angajați pe termen lung prin parteneriat public privat

Finanțare INTERREG RO-BG 2021-2027

Valoare - 0,4 mil lei
Termen - 31.12.2020

Integrarea tehnologiilor digitale în educație prin dotarea unităților școlare cu instrumente informatice specifice

Finanțare Europa Digitala/Digital Europe

Valoare - 4 mil. Euro
Termen - 31.12.2020

Construirea de cămine școlare destinate cazării elevilor din proximitatea Mun. Giurgiu în vederea facilitării accesului la învățământ

Finanțare Programul Operațional Regional (POR) / Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată (PODTI)

Valoare - 4,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2020

5. SPORT, CULTURĂ, TURISM

15 proiecte, 20,1 milioane euro

Reabilitarea Palatului Copiilor din Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 1,2 mil. Euro
Termen - 2022/2023 decembrie

Finalizarea și darea în funcțiune a patinoarului sintetic

Finanțare Programul Operațional
Regional (POR)/FEADR PNRR

Valoare - 1,2 mil euro
Termen - 2022/2023 decembrie

Reabilitarea și dotarea Clubului Sportiv Școlar

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)/FEADR

Valoare - 0,5 mil. Euro
Termen - 2022/2023 decembrie

Construire și dotare cinematograf

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 1,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Reamenajare Grădina Alei

Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 1,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Realizarea unor prezentări bilingve ale siturilor Natura 2000 și Ramsar ce pot fi vizitate în proximitatea orașelor Giurgiu - Ruse

Finanțare INTERREG RO-BG 2021-2027

Valoare - 0,5 mil. euro
Termen - 2023/ decembrie 2024

Amenajarea de noi parcuri și spații de joacă pentru copii

Finanțare Programul Operațional
Regional (POR)/FEADR

Valoare - 1,2 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Amenajarea luciului de apă disponibil în vederea încurajării dezvoltării pescuitului sportiv

FEADR/Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Dezvoltarea unui concept de festival/eveniment de amploare în parteneriat public -privat care să atragă atât turiștii în tranzit, cât și populația transfrontalieră

Finanțare Programul Operațional
Regional (POR)

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Realizarea unui proiect comun de mapare a biodiversitatii din zona Giurgiu-Ruse

Finanțare INTERREG RO-BG 2021-2027

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 2023/ decembrie 2024

Amenajarea falezei Dunării pentru promenadă și activități de agrement

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 1,5 mil. Euro
Termen - 2022/ decembrie 2023

Valorificarea obiectivelor istorice de interes local prin restaurarea și amenajarea spațiilor din proximitatea acestora

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 0,4 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Dezvoltarea unui sistem digitalizat de informare, semnalizare și orientare turistică

Finanțare Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 2023/ decembrie 2024

Creșterea notorietății Mun. Giurgiu și implicit a resurselor culturale și turistice prin dezvoltarea unui brand local reprezentativ

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 0,8 mil. Euro
Termen - 31.12.2023

Tabăra Stejarul – facilități de petrecere a timpului liber pentru tineri

Finanțare Programul Operațional Regional (POR)

Valoare - 3 mil. Euro
Termen - 31.12.2023