Situația financiară a Primăriei Giurgiu la data de 16.10.2020

Comunicat de presă privind situația financiară a Primăriei Municipiului Giurgiu la data de 15 octombrie 2020

Având în vedere știrile alarmiste apărute în spațiul public privind situația financiară dezastruoasă în Primăria Giurgiu, la sfârșit de mandat al primarului municipiului, Nicolae Barbu, la inițiativa și sub semnătura acestuia, punem la dispoziția celor interesați sumele neutilizate (disponibile în contul Primăriei) la data de 15 octombrie 2020, Anexa nr.1.

Pentru cei care doresc să cunoască necesarul minim de funcționare pentru o lună, precum și veniturile posibil de încasat (de la Bugetul Statului și venituri din Impozite și Taxe Locale) în luna respectivă, vă supunem atenției Anexa 2 pentru luna octombrie.

Este o practică la nivel național ca la întocmirea Bugetului de Stat, Guvernul României să asigure surse de finanțare administrației locale doar pentru 7, 8 luni, până în luna august, atunci când are loc prima  rectificarea bugetară și se echilibrează cheltuielile primăriilor cu alocări suplimentare.

Anul acesta, Primăria municipiului Giurgiu a solicitat 56 miliarde lei vechi pentru plata arieratelor și a cheltuielilor restante (datorate susținerii din surse proprii cu de 45 miliarde lei vechi a cheltuielilor Covid-19) și nu a primit nici un leu.

DETALIEM ANEXA 1

În acest moment, sunt în conturile Primăriei:

-400.000 lei sume din taxa de habitat pentru Rosal;

-4.931.643 lei din fonduri europene pentru lucrările în execuție;

-33.039 lei sume pentru plata cheltuielilor la școli;

-751.921 lei sume pentru plata serviciilor publice locale, pază publică, Tracum;

-163.000 lei sume rezervate pentru plata dobânzilor bancare scadente în 25.10.2020;

-164.376 lei sume din taxa de urgență pentru situații de urgență;

-26.739 lei pentru plăță curente urgente;

Suma totală aflată în contul de trezorerie al Primăriei este de 6.470.718 lei.

Totodată, sunt în curs de încasare sumele care au fost achitate din bugetul propriu al Primăriei pentru proiectele cu finanțare europeană și care în urma cererilor de rambursare sunt în diverse etape de evaluare la Autoritatea de Management  și care vor intra ca venituri proprii in conturile Primariei, astfel:

  • 170.000 lei pentru programul INTERREG-TEN-T;
  • 580.000 lei pentru POR-anvelopare 6 blocuri Policlinica;
  • 530.000 lei pentru POR –Axa 4.1.- Mobilitate Urbană-șos. Alexandriei.

TOTAL: 8.280.000 LEI de încasat în octombrie-noiembrie 2020.

CONCLUZIE: 6.470.718 lei în cont și 8.280.000 sume de încasat în baza cererilor de rambursare, rezultă 14.750.718 lei,venituri proprii ale municipalitatii, astfel sumele de plată sunt inferioare acestor venituri.

DETALIEM ANEXA 2

Din Anexa 2 se observă că necesarul lunar de salarii al Primăriei și Direcțiilor subordonate este de 2.522.600 lei.

  • Necesarul pentru asigurarea salariilor în societățile subordonate Consiliului Local care realizează servicii publice (Giurgiu Servicii Publice), servicii locale (Giurgiu Servicii Locale), lucrări ADPP (Giurgiu Construcții Edilitare), Pază Publică, gratuitate transport public pentru pensionari și elevi este de 3.585.834 lei.
  • TOTAL CHELTUIELI LUNARE:603.434 lei.
  • Venituri din cote Impozit pe Venit și TVA de echilibrare = 4.654.358 lei

Rezultă că diferența de acoperit din Impozite și Taxe este 1.949.076 lei.

Până pe 15 octombrie 2020 s-a încasat de la Impozite și Taxe 953.602 lei.

CONCLUZIE: Primăria municipiului Giurgiu nu este o instituție bogată în surse financiare stabile, iar fără sprijinul Bugetului Statului nu se poate dezvolta singură.

Ec. Nicolae Barbu
Primarul Municipiului Giurgiu